ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Na osnovu obrade ličnih podataka prema značenju 13tog člana Regulative (EC) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Saveta 27 April 2016 o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu ličnih podataka i slobodnog pokreta takvih podataka, pružamo sledeće informacije:

1. KO JE VAŠ LIČNI MENADŽER PODATAKA?

2. KOJE LIČNE PODATKE KORISTIMO?

3. KOJE RESURSE KORISTIMO DA BISMO DOBILI VAŠE LIČNE PODATKE?

4. U KOJE SVRHE STE DALI VAŠU SAGLASNOST?

5. ZAKONSKE OSNOVE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

6. KOJE SU KATEGORIJE PRIMAOCA?

7. KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

8. KOJA SU VAŠA PRAVA U SLUČAJU OBRADE LIČNIH PODATAKA?

9. KADA I GDE MOŽETE PRIMENITI VAŠA PRAVA?

 

1. KO JE VAŠ LIČNI MENADŽER PODATAKA?

Administrator koji je odredio svrhe i značenja obrade Vaših ličnih podataka  je DOUBLE RED DESIGN DOO, sa sedištem kancelarije u Arsenija Čarnojevića 53, Rumenka, PIB:108361352, matični broj: 20983825

2. KOJE LIČNE PODATKE KORISTIMO?

Za potrebe marketinga, mi obradjujemo naredne kategorije ličnih informacija koje su nam pomogle da definišemo asortiman proizvoda i usluge koja bi Vam se svidela. Minimiziramo obim ličnih podataka koje obradjujemo kako bismo ispunili kvalitet usluge. Obradjujemo lične informacije naših kupaca kao i lične podatke naših potencijalnih kupaca koji su nam pruzili njihov pristanak. Obradjujemo sledeće kategorije ličnih podataka:

 • Osnovni podaci kao što su Vaše ime i prezime kao i Vaša adresa.
 • Kontakt podaci kao što su Vaš email, mobilni broj ili kontakt adresa.
 • Informacije o upotrebi naših proizvoda i usluga, o proizvodima koje ste kupili ili razmišljate o njihovoj kupovini. Informacije o upotrebi našeg e-shop-a, novina i mnogih drugih.
 • Socijalno-demografskih podataka, pretežno istraživanja o starosnoj dobi, polu i zaposlenosti.
 • E-mail poštom i čet komunikacijskim zapisima , telefonskim zapisima ili drugim vidom komunikacije ukljucujući Vas u elektronskoj ili pisanoj formi.
 • Podaci o transakcijama, posebno informacije o Vašim plaćanjima i načinom plaćanja.
 • Podaci o Geo-lokacijama iz web pretraživača ili web mobilne aplikacije.Ovi podaci mogu biti korišćeni za preporučivanje najbliže prodavnice.

 3. KOJE RESURSE KORISTIMO DA BISMO DOBILI VAŠE LIČNE PODATKE?

Lični podaci navedeni u prethodnom paragrafu se obradjuju direktno od Vas. Vi pružate ovu ličnu informaciju registrovanjem na naš web sajt ili formiranjem porudzbine.
Lični podaci mogu takodje poticati iz javno dostupnih izvora, registara i zapisa, na primer iz poslovnog registra. Vaše lične informacije takodje mogu poteći od treće strane koja je ovlašćena da se bavi njima.

 4. U KOJE SVRHE STE DALI VAŠU SAGLASNOST?

Dali ste vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, naročito, za potrebu zaključivanja ugovora o kupovini za isporuku naše robe i usluga. Ova aktivnost uključuje, naročito, prijem i obradu naloga, izdavanje računa i poreza evidencije o uplatama, slanje robe na izabranu adresu, itd. Da bi se pravilno ispunile sve zakonske obaveze , mi takodje obradjujemo licne podatke za potrebe knjigovodjstva, administracija registra ili postupanje sa svim pritužbama. U nekim slučajevima, lične podatke je potrebno obraditi za parnice i izvansudski oporavak. Takodje obradjujemo Vaše lične informacije u svrhe informisanja u vezi naših proizvoda i usluga unutar direktnog promovisanja. Možemo Vam obezbediti ponude zasnovane na Vašoj saglasnosti putem elektronske forme, pretežno u formi newsletters-a ili poruka poslatih na mobilne uredjaje.

 5. ZAKONSKE OSNOVE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Obradjujemo Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim osnovama u slučajevima gde:

 • je obrada ličnih podataha neophodna da ispuni ugovor( kao sto je kupovni ugovor), a Vi ste ugovorna strana ili ste nas pitali da preuzmemo ugovorne sporazume (na primer, registrovanjem na e-shop).
 • Obrada Vaših ličnih podataka je neophodna unutar našeg legitimnog interesa kojem težimo i to prvenstveno ponuda i prodaja robe i usluga našim korisnicima.
 • Dali ste nam Vašu saglasnost u jednu ili vise svrha. One obuhvataju, naročito, usluge vezane za pruzanje robe, usluga kako bi se prilagodili vašim željenim ponudama.

 6. KOJE SU KATEGORIJE PRIMAOCA?

 Lični podaci mogu biti obradjeni po sledećim kategorijama primaoca:

  • Kurirske i špediterske kompanije
  • Marketing agencije
  • Davaoci IT usluga i telekomunikacioni operateri
  • Advokati i advokatske firme
  • Eksperti i sudski veštaci
  • Izvršioci preduzeća za inkasiranje
  • Sudovi i organi koji su uključeni u krivični postupak
<liračunovodstvene kancelarije,=”” revizori=”” i=”” poreski=”” savetnici<=”” li=””> </liračunovodstvene>

 7. KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

 • U slucaju saglasnosti dotične osobe, obradjivacemo Vaše podatke dok se vaš pristanak ne povuče, ali ne više od 24 meseca nakon što je odobren.
 • U slučaju legitimnog interesa, mi ćemo obraditi Vaše lične podatke sem ako se protivite obradi i u tom slučaju će Vaši podaci biti obrisani iz naše baze podataka.
 • U slucaju izvršenja ugovora, mi ćemo obraditi vaše lične podatke u trajanju ugovornog odnosa, ukljucujuci uslove garancije i potrazivanja.
 • U slucaju zakonske obaveze, mi ćemo obraditi vaše lične podatke koliko god zakon nalaže. U slučaju akta o računovodstvu, mozda 10godina.

 8. KOJA SU VAŠA PRAVA U SLUČAJU OBRADE LIČNIH PODATAKA?

 When processing your personal information, we are ready to exercise your rights.

 • You have the right to access your personal data as well as the right to know for what purpose they are processed, who are the recipients of your personal data and for how long will we keep them.
 • You have the right to repair, if your personal information is incorrect or has changed, contact us we will correct it.
 • You have the right to delete personal data if it is incorrect or is being processed illegally.
 • If your personal data is processed under consent, you have the right to call of your consent at any time without affecting the legality of the processing based on the consent granted prior to its withdrawal.
 • You have the right to limit the processing if you wish to process the data only for the most legitimate reasons, or at all.
 • You have the right to object to automated individual decisions if you find out or think that processing is illegal or contrary to your rights.
 • You have the right to data portability, if you wish to transfer them to another operator, we will provide them in the appropriate format that fit, and will not be prevented by other technical or legal obstacles.

 9. KADA I GDE MOŽETE PRIMENITI VAŠA PRAVA?

Svoja prava možete zatražiti putem e-mail adrese doublered@doublered.rs

 Na Vaše zahteve ćemo odgovoriti besplatno u roku od 30 dana.
U slučaju kompleksnosti ili većeg broja zahteva, imamo pravo da produžimo ovaj period na 60 dana. Ukoliko se ovo desi, informisaćemo Vas u vezi razloga. Medjutim ukoliko je vaša prijava očigledno nerazumna ili ponovljena, imamo pravo naplatiti razumnu administrativnu naknadu za pokrivanje troškova povezanih sa pružanjem ove usluge.